El blog

El poder de les paraules

2013-10-01 09:33:25 UTC

Fa uns dies ens van encallar un expedient, malgrat tenir l'informe favorable dels tècnics, per un tema formal. Diguem que no vam explicar el tema de la manera que l'advocada considerava que s'havia d'explicar per tal de poder donar el vist-i-plau de l'expedient, a nivell legal. Malgrat la sorpresa del primer moment, he de dir que va ser tota una lliçó didàctica i que ens servirà d'experiència per la propera vegada. El tema consisteix en unes obres de reparació de coberta en un edifici en situació de fora d'ordenació. Com que són unes obres que s'han de fer perquè l'estat de la coberta suposa un risc per a les persones que hi viuen i, per tan, des del nostre punt de vista, entren dins dels supòsits de l'article 108 apartat 2 de la Llei d'Urbanisme, sembla que no és tan evident des del moment en què hi ha afectació a elements estructurals, perquè la Llei d'Urbanisme parla de reparació i resulta que el POUM de la ciutat considera que no es poden considerar obres de reparació aquelles que afecten a elements estructurals. I d'aquí sorgeix el problema! Des del nostre punt de vista, i sempre aplicant el sentit comú, la clau està en el fet que en aquest edifici hi viu gent. Si això mateix succeeix en un edifici tancat o abandonat, d'acord, la idea és que el planejament "teòric" es fa per creure-se'l, doncs aleshores allò que es pugui deixar de reparar i així contribuir a l'assoliment del planejament de manera real sembla lògic. Ara bé, i quan hi viu gent? és lícit no permetre'ls que visquin en condicions segures pel simple fet que viuen en una casa fora d'ordenació perquè així ho marca un planejament "teòric"? un planejament que no existia quan es van fer la casa. No es podria considerar una manera de fer mobbing des de l'administració cap a aquests propietaris?