> ASSESSORAMENT URBANÍSTIC

Per als propietaris d’un terreny o un immoble sotmès a canvis de planejament resulta difícil detectar quins paràmetres resultaran crucials de cara al seu posterior aprofitament econòmic. Es important saber llegir intencions entre línies de text, o saber trobar el número amagat que fa canviar una previsió econòmica.

Des de MAAP podem assessorar i participar en totes les fases de tramitació d’un pla urbanístic: calcular l’aprofitament econòmic, consultar normes, assistir a reunions, redactar al·legacions, fer propostes alternatives, etc.

Igualment ajudem a interpretar un planejament existent de cara a fer una actuació, per tal d’avaluar-ne la viabilitat o la manera com adequar-la al que està permès.

El disseny de qualsevol edifici comença en el planejament, i a MAAP ens agrada començar amb bon peu!

 

  • Thumb_el_puig_-_proposta_reparcelacio_p_gina_1