> CANVI ÚS (LOCAL A HABITATGE)

A Barcelona hem projectat nombrosos canvis d’ús de locals als quals el propietari desitjava donar un valor diferent.

En temps de crisis aquesta modalitat esdevé encara més temptadora, però no sempre resulta possible, ja que cal complir tota la legislació per habitatges de nova creació. Per això, abans d’endagar el procés fem un estudi de viabilitat, tant normativa com físicament. Igualment recomanem alternatives en cas que l’actuació sigui viable però “desafortunada”....

Cal diferenciar el cas d’una reconversió per a usuaris amb mobilitat reduïda (gent gran, minusvàlids, etc.). en aquest cas tractem d’aconseguir la major comoditat i comfortabilitat possible per tal de suplir les mancances personals, deixant en segon terme l’habitual objectiu de rendibilitzar l’espai al màxim.

 

  • Thumb_perill_21_-_expedient_visat