> REFORMES INTERIORS

Una reforma pot tenir motivacions molt diferents, des d’una necessitat sobrevinguda fins a un desig personal. A MAAP valorem les prioritats de cada client i les peculiaritats de cada ús:

- En un habitatge considerem tant important la funcionalitat com respondre a les inquietuds del client ( no sempre coincideixen totes dues coses)

- En espais de treball prioritzem la funcionalitat, pensant com es relacionen els espais, com circularan els usuaris, on convé tenir llum natural, etc.

- En recintes comercials busquem igualment la funcionalitat, però també un altre factor: que l’espai ajudi a vendre.

En tots els casos, procurem també dotar la reforma de suficient flexibilitat i facilitat d’adaptació, per tal que en el futur puguin fer-se ajustos o nous canvis sense patir l’enrenou i el cost d’una nova actuació.

 

  • Thumb_ch-pe-bst-p-1_proposta
  • Thumb_argentina_270_5-2b_-_reforma_habitatge_model__1_