> ITE - MODEL VIGENT A CATALUNYA

Amb l’actual Decret (en fase de modificació), la ITE només requereix avaluar l’estat de conservació de l’edifici mitjançant una inspecció visual (tant espais comuns com privats). Un cop revisat l’edifici es redacta l’informe corresponent i s’entrega a l’Administració, qui atorga el certificat d’aptitud de l’edifici (vàlid per 10 anys) o requereix que es reparin les deficiències greus incloses en l’informe.

L’ITE l’han de presentar tots els edificis plurifamiliars de més de 45 anys d’antiguitat, i  aquells que vulguin demanar ajuts a la rehabilitació. A Manresa l’ordenança local estén l’obligació als edificis unifamiliars.

Els terminis per presentar l’informe tècnic segueixen el següent calendari:

• Anteriors a 1930:     final 2012
• Entre 1931 i 1950:   final 2013
• Entre 1951 i 1960:   final 2014
• Entre 1961 i 1970:   final 2015
• A partir de 1971:     final de l’any en que l'edifici compleix 45 anys

A MAAP oferim la nostra experiència en rehabilitació com a garantia d’una correcta avaluació del seu edifici. No ens limitem a fer inspeccions superficials, ni fem inspeccions alarmistes per temor o desconeixement: avaluem l’estat real, i l’expliquem en detall.