> IEE - FUTUR MODEL D'INSPECCIÓ SEGONS DECRET ESTATAL

El projecte de llei de Rehabilitació Urbana (actualment en tràmit parlamentari) preveu la obligació que tots els edificis de més de 50 anys passin el nou “Informe d’Avaluació de l’Edifici“ (IEE en castellà). A més de revisar l’estat de conservació, el nou model requereix fer una avaluació del nivell d’accessibilitat de l’edifici i dels habitatges, i una avaluació energètica (aplicant el model de certificació també recent aprovat, veure aquí).

El document resultant és més complet que l’ITE, però també més laboriós: cal recollir moltes dades de cada habitatge que altrament no es recullen (mides de pas, tipus de fusteries, tipus d’acabats, presència de trasdossats o fals sostres, tipus de calderes i/o climatitzadors, etc.).

Els ITE presentats fins ara seran vàlids (fins que caduquin als 10 anys), llevat que es vulguin demanar ajuts del nou “Plan de Vivienda” (també recent aprovat). En aquest cas, caldrà complementar-los amb els nous apartats, fet que requerirà a la pràctica noves visites a l’edifici.

Per això, actualment recomanem a totes les finques que tenen pendent passar la ITE que encarreguin l’informe seguint el nou model, per tal d’aprofitar les visites i reduir el cost global de l’encàrrec.