> INFORMES GENÈRICS, DIAGNOSIS I DICTÀMENS

Més enllà de les inspeccions globals també avaluem problemàtiques concretes, siguin puntuals o generalitzades: humitats, filtracions, deformacions de forjats, fissures, etc.

A MAAP observem el problema, avaluem els danys, i apliquem coneixement i intuïció a parts iguals. De vegades 10 línies són suficients per descriure una lesió i la solució, i de vegades caldrien 10 proves per determinar una causa certa. Però som conscients que al client només li preocupa la solució,  per això procurem ser el més didàctics possible amb les explicacions.

Afortunadament, només davant edificis catalogats o lesions excepcionals és indispensable plantejar proves de diagnosis, amb les quals sí pot elaborar-se un dictamen complet (enlloc d’un informe, en què les causes només són presumibles).

En tots els casos podem fer el seguiment posterior dels treballs, descomptant l’import de l’informe en els honoraris que corresponguin a l’obra.

 

  • Thumb_p_ginas_de_bailen_161_-_informe_visites_mar__2013_p_gina_2
  • Thumb_p_ginas_de_valencia_180_-_informe_visites
  • Thumb_p_ginas_de_bailen_161_-_informe_visites_mar__2013_p_gina_1