> ASSESSORAMENT PUNTUAL

Sovint una simple visita per part nostra pot estalviar temps i mals de cap, podent informar in situ sobre el problema o element a tractar, o escrivint posteriorment una breu nota informativa al respecte.

Resolem consultes sobre patologies (filtracions, esquerdes, deformacions de forjats), sobre la viabilitat d’una actuació (tirar envans, obrir forats en parets de càrrega), sobre perjudicis causats per un usuari, etc.

Quan és necessari més aprofundiment, posem per escrit  la descripció de l’element observat i de la patologia que pateix, una valoració del seu abast i de les possibles causes, i unes recomanacions d’actuació.