> CERTIFICACIÓ D'EDIFICI SENCER (equipaments, industries, magatzems)

La certificació global d’un edifici s’elabora igual que la d’un habitatge o local: la principal diferència (apart del volum de dades a recollir) és que s’atorga una única qualificació per tot l’edifici.

Aquest tipus de certificat és més indicat per aquells edificis que es poden comercialitzar sencers: oficines, naus industrials, equipaments privats, etc. En el cas d’edificis d’habitatges, un certificat global principalment és útil per demanar ajuts (veure aquí).

Cal valorar-ne també la utilitat posterior: un certificat d’edifici és igualment vàlid per poder vendre o llogar una única entitat del mateix, però no aporta una informació realista sobre l’entitat en qüestió, ja que la qualificació és una mitja de tot l’edifici (això perjudica especialment les entitats més ben orientades, amb aïllament tèrmic i/o amb instal·lacions renovades, ja que un valor mitjà no reflecteix les seves bones prestacions).

Des de MAAP us assessorem en quin document s’ajusta més al vostre cas.