> MONITORITZACIÓ DE CONSUMS

Els edificis consumeixen energia per totes bandes: il·luminació, climatització, alimentació d’aparells, ascensors, bombes d’aigua, portes automàtiques, detectors d’incendi, i tantes coses.

Racionalitzar tota la despesa energètica d’un edifici existent pot suposar un estalvi molt important, però requereix un estudi en profunditat de tots els elements implicats.

La monitorització de consums consisteix simplement en afegir un lector a cada una de les derivacions de subministrament per tal de fer lectures periòdiques del consum. Només coneixent el consum desglossat de cada línia (sigui electricitat, aigua o gas) es pot saber on hi ha més coses a corregir, o més estalvi a fer.

De la mà d’empreses especialitzades en la monitorització informatitzada oferim aquest servei, que resulta essencial per a poder fer una avaluació energètica completa.