> AVALUACIÓ ENERGÈTICA

L’eficiència energètica va molt més enllà de la qualificació i certificació: un cop comprovat que tenim un edifici poc eficient, la gran pregunta és com millorar-lo efectuant una despesa raonable.

Des de MAAP fem la lectura integral de l’edifici, tant de la vessant arquitectònica com d’enginyeria. Avaluem si són preferibles mesures passives (fer canvis físics per poder disminuir la demanda energètica), o actives (instal·lar aparells o equips que consumeixen menys), sense estar comercialment vinculats a cap instal·lador o producte.

Cal recordar que la despesa en millores energètiques es recupera. Però cal avaluar bé l’amortització econòmica real de cada mesura: en alguns casos pot ser preferible obtenir un estalvi petit però immediat, en d’altres interessarà un estalvi a llarg termini que doni un important valor afegit a l’immoble.