> TRÀMITS LEGALS (CADASTRE, REGISTRE PROPIETAT, ETC)

Durant la vida d’un immoble es donen moltes circumstàncies en les que es requereix un document emès per un tècnic, sigui per certificar una realitat, per validar un canvi o per esmenar un error administratiu.

No és d’estranyar, doncs normalment un immoble consta en 3 bases de dades diferents:
-    Cadastre (depenent del ministeri d’Hisenda, és qui determina l’import d’IBI a pagar)
-    Registre de la Propietat (on consta la descripció exacte de l’immoble, el coeficient de propietat, qualsevol càrrega o          servitud, etc.)
-    Ajuntaments, on consta les obres que s’han efectuat legalment.

Efectuar tràmits en qualsevol d’aquests estaments no és tasca fàcil: o es disposa de temps i paciència o es tenen números per acabar perdent els nervis.

A MAAP el.laborem certificats i documents segons cada cas, els tramitem a l’ens indicat i fem el seguiment necessari fins a resoldre l’expedient: sigui corregir errors cadastrals que puguin repercutir en una rebaixa d’IBI, esmenes en la descripció registral de l’immoble, etc.

 

  • Thumb_05.02.03_jaume_pinent_54_-_certificat_idoneitat_visat
  • Thumb_05.02.04_2013003593-2697413-01-sellado