> INSTAL.LACIONS:  INSPECCIONS OFICIALS,  CONTRACTES, ETC.

En els edificis d’habitatges hi han 4 elements que requereixen inspeccions periòdiques per part d’entitats de control (ECA): l’ascensor, la instal·lació de gas, la instal·lació elèctrica comunitària (amb potències superiors a 100KW) i els elements de protecció contra incendis.

Durant la visita d’inspecció és convenient que hi hagi un tècnic de confiança de la Comunitat per facilitar l’accés i la informació a l’inspector, i per procurar que no s’anotin més incidències de les realment necessàries, o que les anotacions siguin precises (molts cops són massa genèriques i comporten major despesa del realment requerit).

Els ascensors i la instal·lació d’electricitat també requereixen disposar d’un contracte de manteniment amb una empresa autoritzada. Però cal vigilar amb certes ofertes: algunes empreses ofereixen quotes molt baixes, però en la primera revisió detecten nombroses incidències que cal resoldre, i evidentment pagar a part. L’estalvi previst es converteix en increment de despesa, però ja és tard per fer-se enrera!

A MAAP oferim assessorament i supervisió d’una i altra cosa, de la mà d’especialistes coneixedors de les actuals normatives d’instal·lacions.