> AJUTS ECONÒMICS PER OBRES DE REHABILITACIÓ I MILLORA

Amb l’aprovació del “Plan Nacional de la Vivienda 2013-2016” s’obre una nova campanya d’ajuts per a obres de rehabilitació, que seran gestionats per les Comunitats Autònomes.

El Pla preveu ajuts per a 4 tipus d’actuacions: rehabilitació d’elements estructurals, rehabilitació d’elements comuns sempre que s’incloguin mesures de millora de l’eficiència energètica, actuacions per millorar l’accessibilitat i actuacions de millora d’instal·lacions (o adequació a normatives).

Per optar als ajuts l’edifici ha de complir 3 condicions: que sigui construït abans de 1981, que l’ús d’habitatge sumi almenys un 70% de la superfície total i que sigui primera residència.

A MAAP hem tramitat nombrosos expedients d'ajuts en anteriors campanyes, i ho farem en aquesta quan s’aprovi el procediment a seguir (per a més informació cliqueu aquí). Cal recordar també que aquests ajuts són compatibles amb les desgravacions fiscals vigents per la realització d’obres de rehabilitació en el domicili propi (que també ajudem a tramitar).

 

  • Thumb_prova_amb_quadrat_50x50
  • Thumb_prova_amb_quadrat_50x50
  • Thumb_quadrat_50x50
  • Thumb_quadrat_blanc_150x150