CERTIFICACIÓ  ENERGÈTICA        

A partir del juny de 2013 qualsevol immoble en venda o lloguer ha de disposar del seu certificat energètic: que significa això?

La certificació energètica dels edificis suposa aplicar el mateix concepte que s’aplica als electrodomèstics des de fa 20 anys: atorgar una qualificació segons l’energia que gasten per assolir un determinat confort. L’immoble més eficient rep una “A”, el que menys una “G”.

Contràriament a la majoria d’obligacions referides al món de l’edificació, en aquest tema no hi ha cap requisit mínim: la certificació només informa del grau d’eficiència de l’habitatge, sigui alta, baixa, bona o pèssima.

L’objectiu immediat és aportar als potencials usuaris d’un immoble (compradors o llogaters) una informació afegida que fins ara mai es donava, i que cada cop serà més transcendent.

L’objectiu final és promoure l’estalvi energètic, però per la simple llei del mercat: a iguals característiques, un immoble amb millor qualificació serà més fàcil de comercialitzar.

 

04._certificaci__energ_tica04._certificaci__energ_tica04._certificaci__energ_tica04._certificaci__energ_tica