GESTIÓ DE L'EDIFICI        

Si l’arquitectura és l’art de construir edificis... com s’hauria d’anomenar l’art de gestionar-los?

A casa nostra la figura del “gestor” s’associa a l’administrador de finques. A l’estranger li donen un altre nom: “Facility Manager”. Però aquest terme no inclou només la gestió administrativa, sinó tot el relatiu a l’edifici: establir pautes i criteris de manteniment, fer revisions, dirigir reparacions, projectar canvis, tramitar llicències i ajuts, legalitzar modificacions, certificar l’habitabilitat o l’eficiència energètica, gestionar les inspeccions legals d’instal·lacions, etc.

A MAAP oferim tots aquests serveis, de manera integral o per separat: som un equip format en la gestió d’edificis, bregat en tràmits administratius, i acostumat al tracte amb propietaris en règim vertical i horitzontal. Qui millor per gestionar casa vostra?

 

05._gesti__edifici05._gesti__edifici05._gesti__edifici05._gesti__edifici05._gesti__edifici