PLANEJAMENT  I  URBANISME        

Els plans urbanístics són la primera oportunitat per configurar el creixement dels nostres pobles i ciutats. És allà on es decideixen tant les regles de joc que permetran integrar un nou barri a una trama existent, com preservar un entorn especial d’una pressió immobiliària desmesurada.

Els projectes d’urbanització són la segona oportunitat: ens permeten configurar els espais on convivim amb la resta de gent, espais on ha de tenir cabuda tot allò que no cap dins de casa.

A MAAP tenim especial estima per aquest tipus de treballs: són un instrument més per intentar contribuir a millorar el nostre entorn. Trobar un bon encaix entre interessos particulars i benefici col·lectiu no sempre resulta fàcil, però cal intentar-ho.

 

06._urbanisme06._urbanisme06._urbanisme06._urbanisme