ESTRUCTURES

Davant d’una lesió estructural cal discernir si existeix risc d’esfondrament o no (i aplicar mesures preventives si cal), i posteriorment avaluar si es tracta d’una lesió puntual o un problema generalitzat.

Per fer-ho cal tenir experiència i no deixar-se portar per les aparences: per exemple, una gran esquerda en una paret de façana pot no tenir cap incidència en l’edifici (i requerir només un cosit i segellat), i en canvi unes lleus fissures verticals en un pilaret d’obra poden estar indicant que el pilaret rep massa càrrega, havent-hi un risc d’aplastament del pilar (i d’esfondrament de tot el que sosté).

En la majoria de casos les lesions es resolen afegint un reforç a l’element malmès (no sent necessari substituir-lo): perfils metàl·lics sota bigues, grapes en parets de càrrega, varilles d’armadura en balcons, cintes de fibra de carboni, etc.

I en cas de tenir varies opcions cal comparar el cost, però també cal valorar quina actuació genera menys molèsties als usuaris (si n’hi han), quina ofereix major durabilitat, o quina preserva millor l’estètica de l’edifici.

 

 

 • Thumb_malta_105_-_detall_a
 • Thumb_malta_dsc06995
 • Thumb_malta_dsc07160
 • Thumb_malta_dsc07155
 • Thumb_paredes_14_-_a2
 • Thumb_paredes_img_2391
 • Thumb_paredes_img_3079
 • Thumb_paredes_img_3746
 • Thumb_arc_onofre_-_a1
 • Thumb_arc_onofre_-_a2
 • Thumb_arc_sant_onofre_1_-_planol_actuaci_-2
 • Thumb_arc_sant_onofre_1_-_planol_detall_actuaci_