Clients

ANY

ADREÇA

LOCALITAT

DETALL DE L'ENCÀRREC

ANY EDIFICI

PRESSUPOST

CLIENT

2014

COMANDANTE BENITEZ 25

BCN

REPARACIONS

EN FAÇANA

1965

22.000 € 

CP - GUINOT

2014

OLZINELLES 48

BCN

INFORME ITE

1930

 

CP - GUINOT

2014

ESCUDELLERS 44

BCN 

CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURA

+ COBERTA

1800

300.000€

SAREB - NCG

2014

SANT RAMON NONAT 34 

BCN

INFORME HUMITATS PARKING

 

 

CP - GUINOT

2013

CAPUTXES 3

BCN

COBERTA BADALOT + ESCALA

1800

5.000€

CP - GEIMSU

2013

PERE SERAFI 12

BCN

INFORME ITE

1910

-

CP - TORRES

2013

ROSER 7

BCN

REPARACIÓ PUNTUAL FAÇANA

1890

4.000€

CP - MILLA

2013

GIRONA 155

BCN

REFORÇ FORJAT + VARIOS

1930

19.000€

CP - FELIU

2013

PARLAMENT 10

BCN

REFORÇ FORJAT + VARIOS

1900

16.000€

CP - GEIMSU

2013

POETA CABANYES 83

BCN

REPARACIÓ ESQUERDA MITGERA

1920

2.000€

CP - MILLA

2013

PROLONGACIÓ ST JOAN D'EN COLL 14

MANRESA

RENOVACIÓ DE COBERTA

1930

8.000€

SR. VILATIMÓ

2013

MARE DE DÉU DE BELLVITGE 160

HOSPITALET

REPARACIÓ FORJAT CERÀMIC AFECTAT

PER INCENDI I REFORMA HABITATGE

1975

42.000€

SR. ALVAREZ

2013

FRANÇA XICA 10

BCN 

INFORME ITE

1930

 

CP- GEIMSU

2013

GIRONA 155

BCN

INFORME PREVI + ITE

1930

 

CP - FELIU

2013

PROVENÇA 81-83

BCN

REPARACIÓ FAÇANA + ALTRES ELEMENTS

1920

57.000€

CP - FELIU

2013 

BEGUR 57-59

BCN

REPARACIÓ BALCONS FAÇANA

1980

17.000€

CP

2013

BRUC 6 

BCN

REPARACIÓ ESTRUCTURAL FORJATS

+ CAIXA ESCALA

1890

190.000€

CP - GUINOT

2013 

BAILEN 161-163

BCN

REPARACIONS EN MITGERA I COBERTES

1975

14.000€

CP - GUAL

2013

DIAGONAL 432

BCN

REPARACIÓ FORJATS DE FUSTA 2a FASE

1910

7.200€

CP - GUINOT

2013

CARDENAL REIG 12

BCN

REHABILITACIÓ DE FAÇANA AMB REFORÇ ESTRUCTURAL DE BALCONS

1965

64.000€

CP - FELIU

2012

CIRCUMVAL.LACIÓ 116

MANRESA

REFORÇ FORJAT DE BIGUES FORMIGÓ DE CIMENT ALUMINÓS

1880

14.800€

CP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wood2