> OPTIMITZACIÓ D'IMMOBLES i ESPAIS EN DESÚS

Segons càlculs recents, només a Barcelona hi han més de 30.000 pisos i locals buits. Molts d’ells requereixen alguna despesa, però sobretot necessiten algú que se’n preocupi.

En la majoria de casos la manca d’aprofitament comporta un abandonament físic que no beneficia ningú: a través d’aquests espais acaben apareixen filtracions d’aigua, males olors, insectes, coloms, etc. I per altra banda, poden ser ocupats per gent no autoritzada!

Això també és vàlid per l’antiga porteria de l’edifici, l’espai sota la rampa del garatge, el terrat sense barana, el soterrani sense ventilació, etc. En molts edificis existeixen espais desaprofitats, sigui per deficiències o mancances físiques que en limiten l’ús, o per manca d’un reconeixement legal que en permeti la comercialització.

A MAAP estudiem el vostre cas: mirem si requereix algun tràmit legal per utilitzar-lo, avaluem quina inversió faria falta i quin rendiment se’n podria treure, tramitem tot allò que sigui necessari, fem el seguiment de les possibles obres necessàries, i gestionem la comercialització de l’espai.

En resum: donem nova vida a l’arquitectura!

 

  • Thumb_bst_sant_pau_proposta
  • Thumb_bst_vall_d_hebron_proposta
  • Thumb_ph_plasmaferesi_3d-vista_moblet