REHABILITACIÓ
REFORMA I OBRA NOVA
ACCESSIBLITAT
ITE'S
GESTIÓ D'EDIFICIS
URBANISME

Per tal de garantir el compliment del deure de conservació dels edificis, els administracions han instaurat en els darrers anys l’obligació que tot edifici d’habitatges passi una revisió periòdica per part d’un tècnic, a partir de certa antiguitat.

Actualment existeixen 2 decrets diferents per regular les inspeccions (l’autonòmic de 2010 i l’estatal de 2013), si bé està previst que s’acabin unificant en un sol decret comú. En alguns municipis (Manresa, Lleida) existeixen també ordenances locals, més restrictives.

Per complir l’obligació legal és pot encarregar una inspecció superficial (amb un cost reduït), però suposa desaprofitar l’ocasió per avaluar l’estat detallat de l’edifici. Igualment, un tècnic poc experimentat pot alarmar-se per deficiències aparatoses però lleus, o passar per alt símptomes que alerten de lesions greus.

A MAAP portem anys fent rehabilitació i som observadors. I a més de l’edifici, ens preocupen els nostres clients: treballem per ajudar a resoldre problemes.