REHABILITACIÓ
REFORMA I OBRA NOVA
ACCESSIBLITAT
ITE'S
GESTIÓ D'EDIFICIS
URBANISME

Si l'arquitectura és l'art de construir edificis... com s'hauria d'anomenar l'art de gestionar-los?

A casa nostra la figura del "gestor" s'asssocia a l'administrador de finques. A l'estranger, li donen un altre nom: "Facility Manager". Però aquest terme no inclou només la gestió administrativa, sinó tot el relactiu a l'edifici: establir pautes i criteris de manteniment, fer revisions, dirigir reparacions, projectar canvis, tramitar llicències i ajuts, legalitzar modificacions, certificar l'habitabilitat o l'eficiència energètica, gestionar les inspeccions legals d'instal.lacions, etc...

A MAAP oferim tots aquests serveis, de manera integral o per separat: som un equip format en la gestió d'edificis, bregat en tràmits administratius, i acostumats al tracte amb propietaris en règim vertical i horitzontal. Qui millor per gestionar casa vostra?

Des de MAAP acompanyem i assessorem als propietaris (en règim vertical i horitzontal) durant tot el procés: fem la relació detallada dels treballs a efectuar, sol.licitem pressupostos, fem comparatius d'ofertes, tramitem els permisos, controlem l'execució dels treballs,etc.