REHABILITACIÓ
REFORMA I OBRA NOVA
ACCESSIBLITAT
ITE'S
GESTIÓ D'EDIFICIS
URBANISME

La rehabilitació d'edificis és la principal activitat de MAAP: en 10 anys hem participat en més de 120 projectes de tot tipus.

L'experiència acumulada ens permat conèixer les peculiaritats de cada material (estucs de cal, pedra, ferro, foramigó, ceràmica, fusta, tapia, ciment aluminós,etc.) i les tècniques constructives existents al nostre país. Això ens dóna un gran avantatge alhora d'analitzar un edifici, i ens permet anticipar-nos als problemes i sorpreses que sovint sorgeixen en obra. Igualment hem constatat que en molts casos una obra de rehabilitació és el moment idoni per introduir millores en l'edifici (en accessiblitat, habitabilitat, eficiència energètica, etc.). S'optimitzen recursos econòmics, es guanya confort, i l'edifici es revaloritza.

Des de MAAP acompanyem i assessorem als propietaris (en règim vertical i horitzontal) durant tot el procés: fem la relació detallada dels treballs a efectuar, sol.licitem pressupostos, fem comparatius d'ofertes, tramitem els permisos, controlem l'execució dels treballs,etc.

NEUS-POSTER

Carrer de la Mare de Déu de les Neus, 48 - Barcelona -

Carrer de la Mare de Déu

de les Neus, 48 - Barcelona -

ROBADOR-POSTER

Carrer d'En Robador, 47

- Barcelona -

ARTESANIA-POSTER

Carrer de l'Artesania, 110

- Barcelona -

BALMES-POSTER

Carrer de Balmes, 449

- Barcelona -

DR.FERRAN-POSTER

Carrer del Dr.Ferran, 87

- Barcelona -

CALVET-POSTER

Carrer de Calvet, 36-38

- Barcelona -

FLORIDABLANCA-POSTER

Carrer de Floridablanca, 124

Carrer de Floridablanca, 124 - Barcelona -

- Barcelona -

COLL-POSTER

Carrer de la Mare de Déu del Coll, 86. - Barcelona -

Carrer de la Mare de Déu

del Coll, 86. - Barcelona -